Σας ενημερώνουμε ότι στις 07/04/2017 έληξε η προθεσμία επανυποβολής των φακέλων
(για όσους Δήμους ο φάκελός τους κρίθηκε ελλιπής)

Λογαριασμός χρήστη

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του λογαριασμού σας και θα λάβετε ένα e-mail με περαιτέρω οδηγίες σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας.